ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของเทศบาลตำบลสำนักท้อนขัดข้อง สามารถติดต่อได้ทางช่องทาง FaceBook และ Line ของเทศบาลตำบลสำนักท้อนค่ะ