สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลสำนักท้อน

 

- มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน

- มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

view