สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ที่ตั้ง : 299  ม.1 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ :  038-604430-1 , งานป้องกันฯ :  038-604433

เว็บไซต์ :  www.sumnaktorn.com

E-mail :  sumnaktorn@gmail.com


 

 

เบอร์โทรภายใน

สำนักงาน

   หมายเลขภายใน

สำนักปลัด 207 , 208 , 209
กองคลัง 108 , 109, 110
กองช่าง 212 , 213
กองสาธารณสุข 113 , 114
กองการศึกษา 210 , 211
ห้องนายก 101
ห้องรองนายก 1 201
ห้องรองนายก 2 202
ห้องปลัดเทศบาล 104
ห้องรองปลัดเทศบาล 205
ห้องป้องกัน 111
เหตุด่วน เหตุร้าย 038-604433
ประชาสัมพันธ์ 038-604430-1  ต่อ  100
   

 

view